#
Image
Witaj na naszej stronie.

Zus Kwota Rocznego Przeciętnego Wynagrodzenia

Rocznego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za rok kalendarzowy (w zł). Newsletter-Elektroniczny Biuletyn Informacyjny zus.
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2006 r. 951) kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Natomiast osiągnie pani przychód w kwocie przekraczającej 70 proc. Przeciętnego wynagrodzenia, ale nieprzekraczającej 130 proc. Tego wynagrodzenia. Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2003r. Ograniczenie podstawy wymiaru składek Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru.

Wynagrodzenie w iii kwartale 2006 r. Wyniosło-2. 464, 66 zł. Kwota rocznego ograniczenia. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia. Składek przekazuje do zus składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do osiągnięcia kwoty 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego wynagrodzenia-świadczenie to. zus zmniejszył świadczenie do kwoty 335 zł za listopad 2004 r.
Kwoty podane w" Informacji" jako zapisane na koncie w zus (i filar) powinny. Tj. Trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ustala wtedy kwoty graniczne 70% i 130% dla całego roku i stosuje podobną procedurę. 70% przeciętnego rocznego wynagrodzenia-15. 483, 20 zł. Rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i. Prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce.
Rencista osiąga dochód 60% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy jednak. Przekroczył wyższą kwotę graniczną, oddział zus zawiesza wypłatę renty. Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2007 r. 1075) kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia.

Image